Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE PRO OBDOBÍ 2010-2014
Do Pravidel 2010-2014 byly zapracovány změny přijaté s předstihem v roce 2009:
PRAVIDLO STRUČNÝ POPIS ZMĚNY
412 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ A BRANKÁŘŮ
PŘI PŘERUŠENÍ HRY Zákaz střídání pro tým, který způsobil zakázané uvolnění.
460 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
440 VHAZOVÁNÍ Vhazuje se jen na 9 bodech (ruší se možnost vhazování na spojnici bodů
ve středním pásmu).
440 VHAZOVÁNÍ Po uložení trestu(ů) jen jednomu týmu se vhazuje v jeho obranném pásmu.
Dále platí od sezony 2010-2011 tyto nejdůležitější změny:
PRAVIDLO PŮVODNĚ (2006-2010) NOVĚ (2010-2014)
140 HRÁČSKÉ LAVICE Na hráčské lavici mohlo být 6 funkcionářů
týmu.
Na hráčské lavici může být 8 funkcionářů
týmu.
152 ČASOMÍRA Čas hry byl zobrazován od 0:00 do celkové
délky třetiny nebo prodloužení.
Čas hry se má zobrazovat od celkové délky
třetiny nebo prodloužení do 0:00.
Pro soutěže ČSLH bude pro sezonu
2010-2011 uplatněna výjimka a čas bude
i nadále počítán od 0:00.
172 HUDBA
NA STADIONU
Hudba nesměla hrát v průběhu
oddechového času.
Hudba nesmí hrát v průběhu oddechového
času a při ošetřování hráče na ledě.
210 VÝSTROJ Výstroj pro rozbruslení nebyla předepsána. Na rozbruslení musí nosit hráči kompletní
výstroj včetně zápasových dresů.
223 HRÁČSKÁ PŘILBA Hráč, kterému spadla přilba, mohl buď odjet
na hráčskou lavici, nebo si přilbu nasadit
a pokračovat ve hře.
Hráč, kterému spadla přilba, musí odjet přímo
na hráčskou lavici.
228 CHRÁNIČE LOKTŮ Nové pravidlo:
Chránič loktů musí mít povrch z houbovité
pryže o minimální tloušťce 1,27 cm..
234 BRANKÁŘSKÉ
PŘILBY, CHRÁNIČE
HLAVY A OBLIČEJOVÉ
MASKY
Pokud byl brankář zasažen do masky
tvrdou střelou, rozhodčí přerušil hru.
Pokud je brankář zasažen do masky tvrdou
střelou, rozhodčí může přerušit hru, ale jen
pokud soupeř nemá bezprostřední možnost
vstřelení branky.
411 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ
A BRANKÁŘŮ Z HRÁČSKÉ
LAVICE V PRŮBĚHU HRY
Pásmo pro střídání kolem hráčských lavic
bylo 3 m.
Pásmo pro střídání kolem hráčských lavic
je 1,5 m.
Český svaz ledního hokeje strana 2 / 2
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE PRO OBDOBÍ 2010-2014
PRAVIDLO PŮVODNĚ (2006-2010) NOVĚ (2010-2014)
502 MENŠÍ TREST PRO
HRÁČSKOU LAVICI
Trest mohl odpykat kterýkoli hráč, kromě
brankáře a hráčů již odpykávajících trest.
Trest musí odpykat hráč, který byl v době
přestupku na ledě.
508 TRESTNÉ STŘÍLENÍ Za faul na hráče v brejku mohlo být trestné
střílení nařízeno, jen pokud byl spáchán
zezadu.
Doplněno:
Pokud brankář fauluje hráče v brejku, bude
nařízeno trestné střílení bez ohledu na to,
zda k přestupku došlo zezadu či nikoli.
509 PROVÁDĚNÍ
TRESTNÉHO STŘÍLENÍ
Trestné střílení mohl provádět kterýkoli
hráč.
Trestné střílení musí provádět hráč faulovaný
v brejku, v ostatních případech hráč, který byl
na ledě.
514 UKLÁDÁNÍ TRESTŮ Pokud tým hrál v oslabení, byla ponechána
výhoda za další jeho přestupek a byl
vstřelen gól, signalizovaný trest se neuložil
a odpykávaný trest pokračoval.
Pokud tým hraje v oslabení, je ponechána výhoda
za další jeho přestupek a je vstřelen gól,
signalizovaný trest se uloží a odpykávaný trest
končí.
534 NEDOVOLENÉ
BRÁNĚNÍ
Nové:
Pokud hráč stojí čelem k brankáři a předstírá
hru máváním rukama nebo holí před tváří
brankáře, uloží se menší trest.
556 ZLOMENÁ HŮL Brankář mohl pokračovat se zlomenou holí
do nejbližšího přerušení.
Brankář musí upustit zlomenou hůl nebo její
část (pro brankáře platí stejné pravidlo jako
pro hráče).
560 HRANÍ PUKU RUKOU
BRANKÁŘEM
Pokud brankář hodil puku rukou dopředu a
puk převzal jeho spoluhráč, byl brankář
potrestán menším trestem.
Pokud brankář hodí puk rukou dopředu a puk
převezme jeho spoluhráč, bude přerušena hra,
ale trest se neuloží.
NOVÉ SIGNÁLY
HLAVNÍHO ROZHODČÍHO
595 ÚTOČÍCÍ HRÁČ V BRANKOVIŠTI Půlkruhový pohyb jednou rukou ve výši
hrudníku rovnoběžně s ledem a druhou rukou
ukázaní na bod vhazování ve středním pásmu.
554 ZDRŽOVÁNÍ HRY Pohyb otevřenou rukou bez píšťalky
od hrudníku směrem dopředu.
Zpracovali Rudolf